Bật CURL khi dùng Xampp cài đặt Opencart

Hướng dẫn Bật CURL khi dùng Xampp cài đặt Opencart chi tiết nhất. Bước 1: Tắt Xampp Bước 2: Tìm và mở file “php.ini” trong: C:Program Filesxamppphpphp.ini Tìm: ;extension=php_curl.dll Bỏ dấu ; trước extension=php_curl.dll trong các file đó, Lưu lại Bước 3: Khởi dộng lại apache server. Bước 4: Kiểm tra phpinfo xem đã bật CURL hay chưa Chúc bạn thành công !!

Hướng dẫn thêm tiền tệ VND cho Opencart 3.0.1.1
Chèn tích xanh mô tả sản phẩm trong Opencart để làm nổi bật trên Google tìm kiếm
Series hướng dẫn học Opencart 3.0.2.0 căn bản

Hướng dẫn Bật CURL khi dùng Xampp cài đặt Opencart chi tiết nhất.

Bước 1: Tắt Xampp

Bước 2: Tìm và mở file “php.ini” trong:

C:Program Filesxamppphpphp.ini

Tìm: ;extension=php_curl.dll

Bỏ dấu ; trước extension=php_curl.dll trong các file đó, Lưu lại

Bước 3: Khởi dộng lại apache server.

Bước 4: Kiểm tra phpinfo xem đã bật CURL hay chưa

Chúc bạn thành công !!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0