Các yêu cầu cài đặt NukeViet 4

Yêu cầu bắt buộc - Máy chủ sử dụng hệ điều hành (HĐH): Unix (Linux, Ubuntu, Fedore…) hoặc Windows - Phiên bản PHP: PHP 5.5 hoặc phiên bản mới nhất.

Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting DirectAdmin
Khái niệm Block trong NukeViet
Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting Cpanel

Yêu cầu bắt buộc

– Máy chủ sử dụng hệ điều hành (HĐH): Unix (Linux, Ubuntu, Fedore…) hoặc Windows
– Phiên bản PHP: PHP 5.5 hoặc phiên bản mới nhất.
– Phiên bản MySQL: MySQL 5.1 hoặc mới nhất. (Nên sử dụng MySQL 5.5 và các phiên bản cao hơn để được hỗ trợ Full Unicode)

Các tùy chọn bổ sung

– Máy chủ Apache hỗ trợ mod_rewrite, máy chủ IIS 7.0 hoặc IIS 7.5 cần cài thêm module rewrite.
– Các thư viện PHP cần có: file_uploads, session, curl, gd2, zlib, sockets, tidy, php_zip, mbstring, soap.

Ghi chú:

– Những yêu cầu trên không có nghĩa là NukeViet 4 không làm việc trên các hệ thống khác, điều quan trọng là cần thiết lập môi trường làm việc phù hợp.
– Với những website sử dụng hosting, NukeViet 4 làm việc tốt nhất trên các hosting Linux cài sẵn Apache 2.2, PHP 5, MySQL 5, DirectAdmin hoặc Cpanel.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0