Cách tạo background cho mục nào đó trên thanh menu Blogspot

TrướcSauCách tạo background cho mục nào đó trên thanh menu có tác dụng làm nổi bật phân biệt với các mục khác ví dụ như 2 hìn dưới khi ở trang chủ thì

Lỗi và chuyển hướng trong Blospot
Hướng dẫn thêm mô tả ngắn cho trang tìm kiếm label
Tùy chỉnh tiêu đề Blogspot tại các trang cụ thể
Trước

Sau


Cách tạo background cho mục nào đó trên thanh menu có tác dụng làm nổi bật phân biệt với các mục khác ví dụ như 2 hìn dưới khi ở trang chủ thì mục Home có màu còn khi truy cập mục lam-dep thì mục này có màu
Cách làm tạo một class ví dụ .menu .active {background:#ac092c} sau đó sử dụng điều kiện if khi tạo menu ví dụ
<b:if cond=’data:blog.searchLabel == &quot;lam-dep&quot;’> 
<li class=’active’><a href=’/search/label/lam-dep’ title=’Làm đẹp’>Làm đẹp</a></li>
<b:else/>
<li><a href=’/search/label/lam-dep’ title=’Làm đẹp’>Làm đẹp</a></li>
</b:if>
Việc này tránh sử dụng script và khi tải trang dữa vào điều kiện sẽ hiễn thị
demo: https://blog.nhipsong24h.net

Nguồn: Nguyễn Tuấn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: