Câu 1: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy

Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có được phép sử dụng xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác khi tham gia giao thông không ?Trả l

Câu 2 lý thuyết B2: Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh …


Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có được phép sử dụng xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác khi tham gia giao thông không ?

Trả lời: Ý 3 – Không được phép


Link dự phòng:
 Tải về

Hướng dẫn sử dụng phần mềm: 

Chúc các bạn học tốt, thi đậu !

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0