Character Translation – Google SEO URL trong MyBB 1819

  Chắc hẳn khi SEO MyBB 1.8x bạn sẽ quan tâm đến phần SEO URL, tìm hoài không thấy ai share phần này đầy đủ. Bạn đừng lo, hiện tại Opencart Vi

Một số lưu ý khi nâng cấp diễn đàn MyBB
Tắt Attachment theo nhóm trong diễn đàn MyBB
Tắt chức năng đăng ký thành viên diễn đàn MyBB

 

Chắc hẳn khi SEO MyBB 1.8x bạn sẽ quan tâm đến phần SEO URL, tìm hoài không thấy ai share phần này đầy đủ. Bạn đừng lo, hiện tại Opencart Việt Nam đang sử dụng MyBB và có thể chia sẻ 1 chút kinh nghiệm cho bạn nào đang tìm hiểu về MyBB
Trước khi thêm bạn cần cài sẵn Plugin và truy cập đường dẫn sau:
Home » Board Settings » Google SEO URL

Và đây là phần ký tự đầy đủ:

á = a

à = a

ả = a

ã = a

ạ = a

ă = a

ắ = a

ặ = a

ằ = a

ẳ = a

ẵ = a

â = a

ấ = a

ầ = a

ẩ = a

ẫ = a

ậ = a

đ = d

d = d

é = e

è = e

ẻ = e

ẽ = e

ẹ = e

ê = e

ế = e

ề = e

ể = e

ễ = e

ệ = e

í = i

ì = i

ỉ = i

ĩ = i

ị = i

ó = o

ò = o

ỏ = o

õ = o

ọ = o

ô = o

ố = o

ồ = o

ổ = o

ỗ = o

ộ = o

ơ = o

ớ = o

ờ = o

ở = o

ỡ = o

ợ = o

ú = u

ù = u

ủ = u

ũ = u

ụ = u

ư = u

ứ = u

ừ = u

ử = u

ữ = u

ự = u

ý = y

ỳ = y

ỷ = y

ỹ = y

ỵ = y

Á = a

À = a

Ả = a

à = a

Ạ = a

Ă = a

Ắ = a

Ặ = a

Ằ = a

Ẳ = a

Ẵ = a

 = a

Ấ = a

Ầ = a

Ẩ = a

Ẫ = a

Ậ = a

Ä = a

Å = a

Æ = a

Đ = d

É = e

È = f

Ẻ = e

Ẽ = e

Ẹ = e

Ê = e

Ế = e

Ề = e

Ể = e

Ễ = e

Ệ = e

Ë = e

Í = i

Ì = i

Ỉ = i

Ĩ = i

Ị = i

Î = i

Ï = i

Ó = o

Ò = o

Ỏ = o

Õ = o

Ọ = o

Ô = o

Ố = o

Ồ = o

Ổ = o

Ỗ = o

Ộ = o

Ơ = o

Ớ = o

Ờ = o

Ở = o

Ỡ = o

Ợ = o

Ú = u

Ù = u

Ủ = u

Ũ = u

Ụ = u

Ư = u

Ứ = u

Ừ = u

Ử = u

Ữ = u

Ự = u

Ý = y

Ỳ = y

Ỷ = y

Ỹ = y

Ỵ = y

A = a

B = b

C = c

D = d

E = e

F = f

G = g

H = h

I = i

J = j

K = k

M = m

N = n

L = l

O = o

U = u

P = p

Q = q

S = s

T = t

V = v

X = x

Y = y

Z = z

W = w

R = r

Nếu có gì thắc mắc, hãy comment bên dưới nhé. Cảm ơn bạn !!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0