Chốt gỗ 6×20

Chốt gỗ 6×20 Chốt gỗ cao su 8x50mm, có rãnh, bo đầu, trọng lượng 1.8g/con ~ 550 con/kg. Chốt gỗ phải được tấm áp lực để chống mối mọt và sấy với độ ẩm dưới 12%. Các loại chốt gỗ khác

chốt gỗ 10×50
Chốt gỗ 8×35
Chốt gỗ 6×30

Chốt gỗ 6×20

Chốt gỗ cao su 8x50mm, có rãnh, bo đầu, trọng lượng 1.8g/con ~ 550 con/kg.

Chốt gỗ phải được tấm áp lực để chống mối mọt và sấy với độ ẩm dưới 12%.

Các loại chốt gỗ khác    COMMENTS

    WORDPRESS: 0
    DISQUS: 0