Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 2

Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 2Nguôn ngữ của thành viên moused72 . Tải về ngày 13/03/2017 và up lên Google Driver:Download NameCo

Tối ưu tất cả trang trong cửa hàng OpenCart
Download mã nguồn Opencart 3.0.2.0
Xóa cache trong Opencart 3 bằng nhiều cách

Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 2

Nguôn ngữ của thành viên moused72 . Tải về ngày 13/03/2017 và up lên Google Driver:
Download Name Compatibility Date Action
Tiếng Việt 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0,
2.0.3.1,2.1.0.1, 2.1.0.2
Feb, 19 2016 DOWNLOAD
Tiếng Việt 2.2.0.0 Feb, 19 2016 DOWNLOAD
Tiếng Việt 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2 Feb, 19 2016 DOWNLOAD

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: