HAC Ghost 2015

Tools Tạo Ghost ALL Main HAC Ghost 2015 Link Tools HAC Ghost 2015: https://drive.google.com/file/d/0B7EWA-zOBUirRWstNTFlNWF4UXc/view?usp=sharing Download về giải nén HACghost2015.7z có 2 bản x32 và x64 và hướng dẫn bằng hình ảnh trong đó.

1 Click HAC Boot 2013
HAC Boot 2014
Bộ ghost da cấu hình all main WinXP/7/8 x32/x64

Tools Tạo Ghost ALL Main HAC Ghost 2015

Link Tools HAC Ghost 2015:

https://drive.google.com/file/d/0B7EWA-zOBUirRWstNTFlNWF4UXc/view?usp=sharing

Download về giải nén HACghost2015.7z có 2 bản x32 và x64 và hướng dẫn bằng hình ảnh trong đó.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: