Hreview SeoRocket Best SEO Optimized Blogger Template

Hreview SeoRocket Best SEO Optimized Blogger Template

Hreview SeoRocket Best SEO Optimized Blogger Template1 template của themexpose cho thấy các trường dữ liệu về review bị thiếu. Cụ thể là ratting&

Top 5 mẫu giao diện cho Blogger dùng làm trang bán theme
Lỗi và chuyển hướng trong Blospot
Bạn đã được mời đóng góp vào Blogger

Hreview SeoRocket Best SEO Optimized Blogger Template

1 template của themexpose cho thấy các trường dữ liệu về review bị thiếu. Cụ thể là ratting

      <div class=’hreview’>
        <span class=’item’>
          <span class=’fn’><data:post.title/></span>
          <img class=’photo’ expr:alt=’data:post.title’ expr:src=’data:post.thumbnailUrl’/>
        </span>
        Reviewed by <span class=’reviewer’><data:post.author/></span>
        on
        <span class=’dtreviewed’>
          <data:post.timestamp/>
          <span class=’value-title’ expr:title=’data:post.timestamp’/>
        </span>
        Rating: <span class=’rating’>5</span>
      </div>

và dữ liệu này được đặt trước :     <div class=’post-footer’>

trong template: SeoRocket Best SEO Optimized Blogger Template

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: