Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting Cpanel

Việc cài đặt NukeViet trên hostring Cpanel thực hiện tuần tự các bước bên dưới. I. Tạo CSDL rỗng 1. Trên giao diện chính, chọn menu “MySQL Databas

Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting DirectAdmin
Hướng dẫn đưa website NukeViet từ localhost lên host
Các yêu cầu cài đặt NukeViet 4

Việc cài đặt NukeViet trên hostring Cpanel thực hiện tuần tự các bước bên dưới.

Cài đặt NukeViet 4 trên hosting Cpanel

I. Tạo CSDL rỗng

1. Trên giao diện chính, chọn menu “MySQL Database

Cài đặt NukeViet 4 trên hosing Cpanel

2. Tại trang Quản lý cơ sỡ dữ liệu, nhập tên CSDL muốn tạo, sau đó nhấn “Create”

Cài đặt NukeViet 4 trên hosing Cpanel

3. Cũng trên giao diện này, chuyển xuống phần MySQL User bên dưới để tạo tài khoản quản lý cơ sỡ dữ liệu (CSDL). Nhập tên người dùng, nhập mật khẩu (hoặc click Password Generator để tạo mật khẩu ngẫu nhiên. Bạn cần ghi lại tên CSDL, tên truy cập, mật khẩu để sử dụng trong quá trình cài đặt NukeViet. Nhấn Create a user để hoàn tất việc tạo tài khoản quản trị CSDL.

Cài đặt NukeViet 4 trên hosing Cpanel

4. Cũng trên giao diện này, tại phần Add a User to a Database, tiến hành thêm (ủy quyền) một tài khoản quản trị cho một CSDL. Chọn user và database tương ứng, sau đó click Add

Cài đặt NukeViet 4 trên hosing Cpanel

II. Upload mã nguồn NukeViet lên hosting

1. Truy cập Mã nguồn NukeViet để download phiên bản NukeViet mới nhất.
2. Giải nén tập tin vừa tải về, tìm đến đúng cấu trúc thư mục cần lưu trữ, sau đó nén lại với định dạng *.zip

Cài đặt NukeViet 4 trên hosing Cpanel

3. Trên giao diện chính, chọn menu “File Manage”, chọn đến thư mục public_html.

Cài đặt NukeViet 4 trên hosing Cpanel

4. Trên giao diện quản lý file, chọn Upload, sau đó chọn đến tập tin nén đã tạo ra ở bước 2 bên trên. Đợi cho đến khi hệ thống upload tập tin thành công.

Cài đặt NukeViet 4 trên hosing Cpanel

5. Click phải chuột lên tập tin nén, chọn Extract, hệ thống sẽ tiến hành giải nén file.

Cài đặt NukeViet 4 trên hosing Cpanel

Sau khi giải nén….Tiến hành kiểm tra và chmod cho các thư mục và tập tin. Nên thiết lập thư mục là 755 và file là 644. Chmod 777 cho thư mục assetsdata (và các thư mục bên trong).

Cài đặt NukeViet 4 trên hosing Cpanel

 

III. Cài đặt NukeViet 4

1. Sau khi tạo CSDL rỗng, upload mã nguồn và thiết đặt quyền đọc ghi file cần thiết, truy cập qua tên miền đề cài đặt hệ thống.
Trước khi bắt đầu, bạn cần xác định:
– Website có sử dụng đa ngôn ngữ hay không?
– Các thông số kết nối CSDL (Đã có ở bước tạo CSDL rỗng)
– Thông tin website, thông tin người quản trị.

2. Tiến hành các bước theo bài viết Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0