Hướng dẫn dùng chung database cho code TGT

Hướng dẫn dùng chung database cho code TGT* CÁCH 1: Bước 1: Upload mã nguồn tgt bản mix vào folder gốc và tạo thư mục chứa mã nguồnVD: Tôi tạo fo

Chuyển Tên miền từ nơi khác về Google Domains
Why mom was right about cool tech gadgets
Cách xóa bộ đệm cache DNS trong Chrome

Hướng dẫn dùng chung database cho code TGT


* CÁCH 1: 
Bước 1: Upload mã nguồn tgt bản mix vào folder gốc và tạo thư mục chứa mã nguồn
VD: Tôi tạo folder (skinzing)’

Bước 2: Chỉnh tgt_music.php của mã nguồn trong folder skinzing tạo ở bước 1
– Kết nối CSDL

Mã:
// cau hinh ket noi den csdl
define('SERVER_HOST', 'localhost');
define('DATABASE_NAME', 'tgt');
define('DATABASE_USER', 'root');
define('DATABASE_PASS', '');

– Gắn url:

Mã:
define('SITE_LINK',    'http://domain.com/skinzing/');

– Cache

Mã:
define('PATH',       $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] .'/skinzing/cache/'); // Thư mục cache

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar

  Cảm ơn em Đoàn Nguyễn

 • DISQUS: 0