Hướng dẫn thêm tính năng tự động tạo mã sản phẩm Opencart

Bài viết này hướng dẫn thêm tính năng tự động tạo mã sản phẩm Opencart 1 2 3 chi tiết. Nhiều shop hàng hóa sản phẩm chưa có mã, ngại nhập tay thủ công

Layout trang chủ 2 cột Opencart Việt Nam
Giải pháp Blog cho mã nguồn mở Opencart
Làm thế nào để nâng cấp OpenCart 1.5.x đến 3.x Phiên bản mới

Bài viết này hướng dẫn thêm tính năng tự động tạo mã sản phẩm Opencart 1 2 3 chi tiết. Nhiều shop hàng hóa sản phẩm chưa có mã, ngại nhập tay thủ công thì nên dùng cách này để có thể bỏ qua bước nhập mã sản phẩm ( mặc định là bắt buộc trong opencart ).

Hướng dẫn:

<file name=”admin/controller/catalog/product.php”>
<operation error=”skip”>
             <search position=”replace”><![CDATA[$data[‘model’] = ”;]]></search>
             <add><![CDATA[$data[‘model’] = ‘M’.rand(1000,9999).’X’.date(‘dmyHis’,time());]]></add>
</operation>

<operation error=”skip”>
             <search position=”replace”><![CDATA[$data[‘model’] = $product_info[‘model’];]]></search>
             <add><![CDATA[
if(!preg_match(‘/^M[d]{4}X[d]{12}$/’,$product_info[‘model’])){
$data[‘model’] = ‘M’.rand(1000,9999).’X’.date(‘dmyHis’,time());
} else {
$data[‘model’] = $product_info[‘model’];
}
]]></add>
</operation>
<?php } ?>
</file>

OK

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: