Phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping

Phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping

Ngày 09 tháng 04 năm 2019. Opencart chính thức phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping (sửa lỗi google shopping).Những thay đổi lần này:Improvem

Export/Import file Excel sản phẩm trong Opencart
Download Opencart 3.0.2.0 mã nguồn mở bán hàng phổ biến 2018
Tích Hợp Thanh Toán Bảo Kim Opencart 3

Ngày 09 tháng 04 năm 2019. Opencart chính thức phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping (sửa lỗi google shopping).

Những thay đổi lần này:

Improvement: Profilactic target push on Save, as sometimes targets are not initialized properly.
Bug fix: Comma symbol in data feed product image is now encoded.
Bug fix: Installation SQL now uses the renamed tables.
Bug fix: Installation SQL now includes the missing AUTO_INCREMENT for oc_googleshopping_product.product_advertise_google_id

DOWNLOAD

Bản thay đổi này đều đã có tại Opencart.Com, Github, và Softaculous (trên Cpanel)

Nếu website của bạn đang dùng Google Shopping thì hãy cập nhật ngay nhé !

Thank You!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0