Phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping

Phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping

Ngày 09 tháng 04 năm 2019. Opencart chính thức phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping (sửa lỗi google shopping).Những thay đổi lần này:Improvem

Download ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3.0.3.1 bản chuẩn
Tối ưu tất cả trang trong cửa hàng OpenCart
Tổng hợp module hay cho Opencart 1.5x

Ngày 09 tháng 04 năm 2019. Opencart chính thức phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping (sửa lỗi google shopping).

Những thay đổi lần này:

Improvement: Profilactic target push on Save, as sometimes targets are not initialized properly.
Bug fix: Comma symbol in data feed product image is now encoded.
Bug fix: Installation SQL now uses the renamed tables.
Bug fix: Installation SQL now includes the missing AUTO_INCREMENT for oc_googleshopping_product.product_advertise_google_id

DOWNLOAD

Bản thay đổi này đều đã có tại Opencart.Com, Github, và Softaculous (trên Cpanel)

Nếu website của bạn đang dùng Google Shopping thì hãy cập nhật ngay nhé !

Thank You!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: