Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0

Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0 Nguôn ngữ của thành viên moused72 . Tải về ngày 23/01/2018 và up lên Google Driver:  (Trong file tải về có sẵn hướng dẫn cài ngông ngữ) Sử dụng cho Opencart 3.0.2.0 và 3.0.2.1b Tải về link Google Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/YfYPFeuco8mTxSMSyfpzVVx0LdollwSuFhthUPM3KGp?_encoding=UTF8&%2AVersion%2A=1&%2Aentries%2A=0&mgh=1Trong file có hướng dẫn

Tự động nhập meta tag title sản phẩm trong Opencart
10 things your boss expects you know about spa deals
Giải pháp Blog cho mã nguồn mở Opencart

Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0

Nguôn ngữ của thành viên moused72 . Tải về ngày 23/01/2018 và up lên Google Driver:
 (Trong file tải về có sẵn hướng dẫn cài ngông ngữ)

Sử dụng cho Opencart 3.0.2.0 và 3.0.2.1b
Tải về link Google Drive:


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0