Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0

Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0 Nguôn ngữ của thành viên moused72 . Tải về ngày 23/01/2018 và up lên Google Driver:  (Trong file tải về có sẵn hướng dẫn cài ngông ngữ) Sử dụng cho Opencart 3.0.2.0 và 3.0.2.1b Tải về link Google Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/YfYPFeuco8mTxSMSyfpzVVx0LdollwSuFhthUPM3KGp?_encoding=UTF8&%2AVersion%2A=1&%2Aentries%2A=0&mgh=1Trong file có hướng dẫn

Download mã nguồn Opencart 3.0.3.0 bản cập nhật đầu năm 2019
Hotline góc trái cho website sử dụng Opencart
Xóa cache trong Opencart 3 bằng nhiều cách

Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0

Nguôn ngữ của thành viên moused72 . Tải về ngày 23/01/2018 và up lên Google Driver:
 (Trong file tải về có sẵn hướng dẫn cài ngông ngữ)

Sử dụng cho Opencart 3.0.2.0 và 3.0.2.1b
Tải về link Google Drive:


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: