Test Aggregate rating sử dụng Json cho Blogspot

Bài này hướng dẫn chèn Aggregate rating sử dụng Json cho Blogspot, có rất nhiều cách trên mạng hướng dẫn nhưng rất lộn xộn, ở đây mình dùng json

Cách tạo background cho mục nào đó trên thanh menu Blogspot
Sitemap của Blogspot chuẩn nhất
Lỗi và chuyển hướng trong Blospot

Bài này hướng dẫn chèn Aggregate rating sử dụng Json cho Blogspot, có rất nhiều cách trên mạng hướng dẫn nhưng rất lộn xộn, ở đây mình dùng json cho gọn gàng sạch sẽ.

Đầu tiên bạn vào đây để lấy mẫu

Sau đó chèn vào blog, trước <b:includable id=’postHeader’ var=’post’

<script type="application/ld+json">

{

  "@context": "http://schema.org/",

  "@type": "Book",

  "name": "<data:blog.pageName/>",

  "description": "<b:if cond='data:blog.metaDescription'><data:blog.metaDescription/><b:else/><data:post.snippets.long/></b:if>",

  "aggregateRating": {

    "@type": "AggregateRating",

    "ratingValue": "88",

    "bestRating": "100",

    "ratingCount": "20"

  }

}

</script>

Code test không có hiệu quả 🙂

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: