Test thử event chèn vào Blogspot xem sao

Ngồi test thử event chèn vào Blogspot xem sao. Trên mạng có khá nhiều bài hướng dẫn SEO blogspot bằng kỹ thuật Triển khai Schema Event và Richnet 5 sa

Top 10 công ty sản xuất dây nhựa giả mây ở Bình Dương
Giải pháp Blog cho Opencart
Hướng dẫn seo ratting cho blogspot cách lạ

Ngồi test thử event chèn vào Blogspot xem sao. Trên mạng có khá nhiều bài hướng dẫn SEO blogspot bằng kỹ thuật Triển khai Schema Event và Richnet 5 sao cho Blogger nhưng phần lớn không hiệu quả vì mục đích chính của việc làm này là tạo ra đánh giá 4.5 sao giả trên kết quả tìm kiếm Google

Việc làm này dù dùng Json hay RFA đều không thành công, dưới đây là ví dụ sử dụng Json

<script type=”application/ld+json”>
{
  “@context”: “https://schema.org”,
  “@type”: “Event”,
  “name”: “Jan Lieberman Concert Series: Journey in Jazz”,
  “startDate”: “2025-01-01T19:30”,
  “endDate”: “2025-01-01T23:00”,
  “location”: {
    “@type”: “Place”,
    “name”: “Santa Clara City Library, Central Park Library”,
    “address”: {
      “@type”: “PostalAddress”,
      “streetAddress”: “2635 Homestead Rd”,
      “addressLocality”: “Santa Clara”,
      “postalCode”: “95051”,
      “addressRegion”: “CA”,
      “addressCountry”: “US”
    }
  },
  “image”: [
    “https://example.com/photos/1×1/photo.jpg”,
    “https://example.com/photos/4×3/photo.jpg”,
    “https://example.com/photos/16×9/photo.jpg”
   ],
  “description”: “Join us for an afternoon of Jazz with Santa Clara resident and pianist Andy Lagunoff. Complimentary food and beverages will be served.”,
  “offers”: {
    “@type”: “Offer”,
    “url”: “https://www.example.com/event_offer/12345_201803180430”,
    “price”: “30”,
    “priceCurrency”: “USD”,
    “availability”: “https://schema.org/InStock”,
    “validFrom”: “2024-10-20T16:00”
  },
  “performer”: {
    “@type”: “PerformingGroup”,
    “name”: “Andy Lagunoff”
  }
}
</script>

Trường hợp có thành công cũng sẽ giảm thứ hạng web/blog bởi vì có tất cả các bài viết đều chứa đánh giá giống nhau. Trong khi blogspot chỉ có tính năng bình luận đơn giản, không có bất kỳ hướng dẫn chính thức nào từ Google về  Triển khai Schema Event và Richnet 5 sao cho Blogger dựa trên comment gốc

Tức là phần comment blogspot trong thời điểm hiện tại không mang đủ tính năng để Triển khai Schema Event và Richnet 5 sao cho Blogger ( còn cập nhật …)

Hy vọng trong thời gian sắp tới tính năng comment sẽ được cải thiện để sánh kịp với wordpress.

Doan Nguyen Net

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0