Thêm mô tả ngắn vào trang sản phẩm cho Opencart 2 và Opencart 3

Tiện ích này quá hay có thể sử dụng thay cho thuộc tính sản phẩm. hoặc ghi 1 số thông tin chỉ áp dụng cho từng sản phẩm.Bên trong AdminModule hỗ trợ c

Auto Seo URL [Vqmod]
Opencart SEO Manual
Phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping

Tiện ích này quá hay có thể sử dụng thay cho thuộc tính sản phẩm. hoặc ghi 1 số thông tin chỉ áp dụng cho từng sản phẩm.

Bên trong Admin

Module hỗ trợ các phiên bản Opencart sau:

3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0_b, 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.2.0.0, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2

DOWNLOAD

Opencart 2x

Opencart 3x

Xem thêm về Custom text on product pages : add extra information for free

Chúc thành công !!!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: