Thêm mô tả ngắn vào trang sản phẩm cho Opencart 2 và Opencart 3

Tiện ích này quá hay có thể sử dụng thay cho thuộc tính sản phẩm. hoặc ghi 1 số thông tin chỉ áp dụng cho từng sản phẩm.Bên trong AdminModule hỗ trợ c

Pop-Up Notification AddToCart
Thêm tên miền con cho Website sử dụng Opencart
Download ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3.0.3.1 bản chuẩn

Tiện ích này quá hay có thể sử dụng thay cho thuộc tính sản phẩm. hoặc ghi 1 số thông tin chỉ áp dụng cho từng sản phẩm.

Bên trong Admin

Module hỗ trợ các phiên bản Opencart sau:

3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0_b, 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.2.0.0, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2

DOWNLOAD

Opencart 2x

Opencart 3x

Xem thêm về Custom text on product pages : add extra information for free

Chúc thành công !!!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0