Việt hóa nhãn phần Post Meta trong Blogspot

Hướng dẫn Việt hóa nhãn phần Post Meta trong Blogspot . Bài này áp dụng với Việt Blogger Template bản miễn phí 2018Tìm: <b:includable id=

Việt hóa Label trong bài viết áp dụng cho Việt Template bản miễn phí
Thêm tên miền con cho Website sử dụng Opencart
Share code load more posts cho Blogger

Hướng dẫn Việt hóa nhãn phần Post Meta trong Blogspot . Bài này áp dụng với Việt Blogger Template bản miễn phí 2018

Tìm: <b:includable id=’postMeta’ var=’post’> hoặc <b:includable id=’postMeta’

Đoạn mã

                    <b:includable id=’postMeta’ var=’post’>
     <div class=’post_meta’>
<span class=’post-label’>
<b:loop values=’data:post.labels.length – 1′ var=’label’>
<b:if cond=’data:post.labels[label].name == &quot;blog&quot;’>
<a expr:href=’data:label.url’ style=’color:#1f4889;’ title=’Blogspot’>Blogspot</a>,
<b:elseif cond=’data:post.labels[label].name == &quot;thu-thuat-blogspot&quot;’/>
<a expr:href=’data:post.labels[label].url’ style=’color:#1f4889;’ title=’Thủ thuật Blogspot’>Thủ thuật Blogspot</a>

<b:elseif cond=’data:post.labels[label].name == &quot;seo-opencart&quot;’/>
<a expr:href=’data:post.labels[label].url’ style=’color:#1f4889;’ title=’SEO Opencart’>SEO Opencart</a>
<b:else/>
<a expr:href=’data:post.labels[label].url’ expr:title=’data:post.labels[label].name’ style=’color:#1f4889;’><b:eval expr=’data:post.labels[label].name’/></a>
</b:if>
</b:loop>
  </span>
  <span class=’post-timestamp’>
    <b:eval expr=’data:post.date format &quot;dd MMM, yyyy&quot; ‘/>
  </span>
      </div>
</b:includable>

Thêm nhãn khác tương tự

….

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: